صعود به قلل دنا بمناسبت هفتمین سالگرد سامان نعمتی یار همیشگی نانگاپاربات

مورخه ۲۴ الی ۲۷ تیرماه ۱۹ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر بمناسبت هفتمین سالگرد سامان نعمتی یار همیشگی نانگاپاربات به ۱۲ قله از قلل کوه دنا صعود نمودند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب…..

قله قاش مستان

بیشتر بخوانید
گزارش اولیه برنامه اکتشاف در انتهای غربی فلات پرآو

سالها در پی آن بودیم که بازدیدی جدی و عملی از قسمت انتهای فلات پرآو داشته باشیم.  امیدواریم که با تغییرات جدید انجام گرفته در هیات مدیره انجمن غارشناسی و نگاه پژوهشی اعضا محترم هیات مدیره ، اکتشاف در مناطق بکر و مستعد بیشتر گردد.

بیشتر بخوانید