صعود به قله الوند

مورخه ۱ خرداد ۱۱ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قله الوند در همدان صعود نمودند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب….

بیشتر بخوانید