۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی

۲۷ اردیبهشت، روز ارتباطات و روابط عمومی بر همه همکاران گرامی مبارک باد 
تاریخچه روز ارتباطات…
در۱۷ مه ۱۸۶۵ میلادی “اتحادیه تلگرافی بین المللی” در پاریس تشکیل شد. ازآن تاریخ به بعد نام این اتحادیه دستخوش تحول شد و سرانجام در ۳۰ اکتبر ۱۹۰۶ میلادی

بیشتر بخوانید