صعود گروه کوه نوردی عصای سفید کردستان به قله بدر

مورخه جمعه ۱۸ اردیبهشت گروه کوه نوردی عصای سفید ( گروه کوه نوردان نابینا و کم بینای استان کردستان) به قله ۳۲۹۸ متری بدر در جنوب قروه صعود نموده و سپس به چشمه کانی شاه پسند رفتند.
در این صعود ۱۵ تن از گروه کوهنوردی

بیشتر بخوانید