اولین برنامه غارنوردی گروه قاجر(پیمایش غار سرّو)

اولین برنامه غارنوردی هیئت و گروه قاجر در سال ۱۳۹۳ با پیمایش غار سرّو واقع در اراک تاریخ ۵ فروروردین آغاز شد 
در این برنامه: داوود، سامان و اسراء مفاخری از اعضای هیئت و گروه قاجر قروه و انجمن غارنوردان ایران شعبه سنندج
هیوا احمدی از کانون

بیشتر بخوانید