مجموعه فعالیت یک ساله اسراء مفاخری جوانترین غارنورد استان کردستان

اسراء مفاخری جوانترین غارنورد استان کردستان و عضو گروه قاجر در سال ۱۳۹۲ فعالیت های چشمگیری در زمینه غارنوردی داشتند.
مجموعه فعالیت ایشان به قلم خودشان با گزارش تصویری را در ادامه مطلب بخوانید…. 

غار کتله خور (زنجان)

غار پراو (کرمانشاه)
روابط

بیشتر بخوانید
صدای قدمهای بهار……..

صدای قدمهای بهار هر لحظه نزدیکتر می شود.
روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید