موج جدید بارش ها

یک پژوهشگر هواشناسی از موج جدید باران و برف، وزش باد و کاهش دما طی ساعت های آینده خبر داد.
احسان مرادی گفت: هم اکنون در مناطقی از کشور، بخصوص در نیمه جنوبی و شرقی شاهد بارش هستیم که این بارش ها همچنان ادامه خواهد

بیشتر بخوانید