اخبار فدراسیون

آزمون ورودی مدرسی بهمن‌شناسی
به آگاهی می‌رساند این فدراسیون در راستای اجرای تقویم سال ۹۲ به منظور توسعه کمی و کیفی و ارتقای سطح آموزش در سراسر کشور در نظر دارد آزمون ورودی مدرسی بهمن‌شناسی را به شرح زیر برگزار نماید؛
– زمان برگزاری: یکشنبه

بیشتر بخوانید
قانون جدید جمع آوری زباله در اورست

طبق قوانین جدیدی که برای پاکسازی اورست در نظر گرفته شده کوه نوردانی که از سال جدید قصد صعود به این قله را دارند باید با حداقل هشت کیلوگرم زیاله علاوه بر زباله های خود به پایین برگردند.
بورلاکوتی یکی از مقامات وزارت گردشگری نپال

بیشتر بخوانید