۱۵ اسفند ‘ روز درختکاری گرامی باد….

«درختان همواره در زندگی بشر موثر بوده اند. قرنهاست که  آدمی  در سایه شاخسارشان از شدت گرما و تابش خورشید در امان مانده و از میوه های الوان و شیرینشان بهره مند گشته است.
آوای پرندگان که در لابلای شاخسارشان مأوا گزیده اند، روح و

بیشتر بخوانید