تلاش جهت صعود به قله کلونجی زردکوه بختیاری

۴ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر و یک نفر از کوهنوردان دیواندره طبق برنامه شش ماهه دوم ۲۶ الی۳۰ دی ماه جهت صعود به قله کلونجی زردکوه بختیاری تلاش نمودند 

گزارش برنامه را در ادامه مطلب بخوانید…..
 

گزارش تلاش صعود به قله کلونچی زرد کوه بختیاری
طبق برنامه تنظیمی شش ماهه دوم قرار بود قله شهیدان زرد کوه صعود شود اما با هماهنگی که چند روز قبل از عزیمت به آن منطقه با راهنمایان زرد کوه بعمل آمد اعلام نمودند که گروه کوهنوردی فراز شهرکرد و اژکهن اصفهان قرار است قله کلونچی را صعود نمایند ضمن هماهنگی با سرپرست محترم برنامه جناب آقای محمد محمودیان بنا شد ما هم در تاریخ ۹۲/۱۰/۲۶ در محل تربیت بدنی شهر کوهرنگ جمع شده و صعود مشترکی را به قله کلونچی داشته باشیم.
مورخه ۹۲.۱۰.۲۶
راس ساعت ۶ چهار نفر از کوهنوردان قروه (آقایان طیب صالحی ،علی الیاسی ، نبی اله شفیعی، شهرام نعمتی)  و یک نفر از کوهنوردان شهر دیواندره (آقای جبار سلیمانی) از مسیر شهرهای همدان ، ملایر، بروجرد ، درود ، الیگودرز ، داران بطرف کوهرنگ حرکت نمودیم که ساعت ۱۳ به آنجا رسیده و مشاهده نمودیم که کوهنوردان شهرکرد و اصفهان منتظر ما بودند ضمن آشنائی با هم و بستن کوله ها، راس ساعت ۱۴ با مینی بوس آنها بطرف دهنه سد ۲ حرکت نموده و ساعت ۱۴:۳۰ از مسیر یال کارکنان بطرف تاسیسات سد ۲ حرکت را آغاز کردیم
 حجم برف از ابتدای مسیر خیلی سنگین بود بطوری که در اکثر جاها تا کمر در برف فرو میرفتیم برفکوبی توسط اکثریت همنوردان انجام میشد تا کوهنوردان کمتر خسته شوند  بعد از حدود ۲ ساعتی به سر یال رسیدیم که اکثر قلل رشته کوه زرد کوه مشخص بودند.
 آقای کورش بلالی پور یکی از کوهنوردان توانمند شهرکرد که اطلاعات کامل و جامعی نسبت به منطقه داشت توضیحاتی در خصوص قلل اطراف دادند سپس به راه خود ادامه دادیم.
ساعت حدود ۱۹:۳۰ به محل تاسیسات سد رسیده و با هماهنگی که آقای محمودیان قبلا با مسئولین سد انجام داده و کلید ساختمان تاسیسات را گرفته بودند و شب را در آنجا سپری کرده و از چادرها استفاده نکردیم. بعد از صرف شام و اعلام برنامه فردا همگی استراحت نموده و خوابیدیم
مورخه ۹۲.۱۰.۲۷
ساعت ۶ از خواب بیدار  شدیم با توجه به اینکه هوا شناسی اعلام بارش را از شب تا پایان روز ۹۲/۱۰/۲۸ اعلام کرده بود کوهنوردان اصفهان با کوله های سبک آمدند تا اگر شرایط محیط اجازه داد قله را یکروزه صعود کنند و به پائین برگردند در نتیجه آنها از ما جلو تر رفتند تا مسیر را برفکوبی نمایند
 دشت پر برفی را سپری کردیم در ابتدای مسیر دو بهمن ریزش کرده بود بعد از عبور از آنها  مسیر شیب دار شروع شد به علت جلوگیری از شکستن برف و ریزش بهمن یکی یکی از مناطق بهمن گیر عبور کردیم و اکثر مسیرها را از روی یالها انتخاب میشد در ساعت حدود ۱۴ بود که کوهنوردان اصفهان بخاطر بر نخوردن به تاریکی و بارش احتمالی بطرف پائین برگشتند و ما هم به تعداد ۱۵ نفر (۵ نفر از تیم قروه ، ۹ نفراز تیم شهرکرد ، یک نفر از تیم اصفهان بنام آقای فواد بهمنی که از کوهنوردان توانمند سنندج بودند که بصورت مستقل فعالیت مینماید که با آنان در این برنامه شرکت نموده بودند) بطرف پناهگاه به حرکت خود ادامه دادیم در ساعت حدود ۱۵ به پناهگاه رسیدیم که بعلت باز ماندن درب، برف وارد پناهگاه شده بود و درب آن باز نمیشد که دقایقی وقت برد تا توانستیم درب را باز کنیم و داخل آن را نیز از برف پاک نمائیم.
 پناهگاه دو طبقه بود که بچه های شهرکرد لطف نمودند طبقه دوم را که برف کمتری داشت، در اختیار ما گذاشتند سپس همگی مشغول باز نمودن کوله ها و آب کردن برف و بررسی برنامه فردا شدیم
 پس از صرف شام قرار شد زود بخوابیم تا در صورت عدم بارش برف و شرایط مساعد هوا ساعت ۴ بطرف قله حرکت کنیم تا حجم برف کم است قله را صعود کنیم. ساعت حدود ۲۰ به کیسه خوابها رفته و مشغول استراحت شدیم.
مورخه ۹۲.۱۰.۲۸ 
از نیمه های شب گذشته بود که باد شروع شد. ساعت ۳ یکی از همنوردان بیرون رفت تا وضعیت هوا را بدادند بعلت وزش باد و بارش کولا شدید، قرار کردیم هر زمان هوا آرام شد و یا نهایتان تحت هر شرایطی در روشنائی هوا بطرف قله حرکت کنیم 
اگر چه هوا آرام نشد اما تصمیم گرفته شد که بطرف قله حرکت کنیم
ساعت ۷ در هوایی نسبتا کولاکی حرکتمان را با سرقدمی آقای بلالی پور از روی یالها آغاز کردیم . هر چه بالاتر میرفتیم کولاک شدیدتر میشد در زیر قله فرعی در ارتفاع ۳۹۵۰ بود که بعلت نبود دید و احتمال سقوط از پرتگاه سمت چپ قله فرعی تصمیم براین شد که ریسک نکرده و بطرف پناهگاه برگردیم.
 ساعت ۱۱:۳۰ به پناهگاه رسیده و قرار شد پس از استراحت مختصری و صرف نهار کوله ها را بسته و بطرف تاسیسات سد حرکت کنیم .
ساعت ۱۳:۳۰ در هوای نامناسب جوی بطرف پائین حرکت کردیم بعد از سپری شدن نیم ساعتی با توجه به مه بودن مسیر و خطر پرتگاه های مسیر تصمیم بر آن شد بطرف پناهگاه برگشته و تا فردا صبر کنیم.
مورخه ۹۲.۱۰.۲۹
ساعت ۶ از خواب بلند شدیم  هوا آرام شده  ولی بارش دیروز از نیم متر بیشتر بود و برف هم پودری بود نمای منطقه کاملا عوض شده و یک بهمن هم در شیب زیر پناهگاه ریخته بود با توجه به اینکه احتمال ریزش بهمن بعد از بارش تا ۲۴ ساعت زیاد است، تصمیم گرفتیم آنروز  را نیز در پناهگاه بمانیم و فردا به سمت پائین حرکت کنیم.
هوا صاف و آفتابی گرم داشت اکثر همنوردان در بیرون پناهگاه مشغول خشک کردن زیرانداز و کیسه خوابهای خود شدند ، بعد از تماسی که با قروه گرفتم و جویای وضعیت هوا شدم، اعلام نمودند که تا فردا قبل از ظهر نیز هوا ابری است با بچه ها مشورت کردیم که احتمالا فردا هوا مه آلود خواهد بود و بدین جهت ساعت ۱۵:۳۰ همگی جمع شده و با رعایت جمیع جوانب و با رعایت احتیاط کامل حرکتمان را بطرف پائین شروع کردیم

در مسیر چندین بهمن ریزش نموده بود به همین دلیل  بود به کندی و با فاصله حرکت می کردیم تا اینکه ساعت حدود ۱۹ به دشت رسیدیم حجم برف نسبت به دو روز پیش خیلی بیشتر شده بود و در بعضی مواقع از کمر هم عبور میکرد ، با برفکوبی نوبتی در ساعت حدود ۲۱ به محل ساختمان تاسیسات سد رسیده و بعد از صرف شام استراحت نمودیم.


مورخه ۹۲.۱۰.۳۰
ساعت ۷ از خواب بیدار شده بعد از صرف صبحانه بار دیگر کوله ها را بسته و از مسیر یال کارکنان بطرف کوهرنگ حرکت کردیم مسیر برگشتمان همانند کانال عمیقی از دور نمایان بود در ساعت ۱۲:۳۰ به محل دهنه سد ۲ رسیده و شاکر خداوند بزرگ شدیم که در چنین شرایط جوی همگی بسلامت به پائین آمدیم .
در خاتمه جا دارد از کلیه عزیزان گروه کوهنوردی فراز شهرکرد بخصوص سرپرست آنان جناب آقای محمد محمودیان و همچنین آقای کورش بلالی پور که در این برنامه نهایت مهمان نوازی را از ما دریغ ننمودند، تشکر و قدردانی نمائیم
دوستان عزیزی که در این برنامه با آنان آشنا شدیم ، آقایان :محمد محمودیان،علی خیرخواه،مجید فتح الهی،کورش بلالی پور،ناصر فوقانی،احمد حیدری،مهدی کریمی پور،کبیری،یوسف سورنی نیا از کرمانشاه، فواد بهمنی از سنندج
گزارش از شهرام نعمتی

تاریخ اجرای برنامه: ۲۶ الی ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲
شرکت کنندگان آقا: جبار سلیمانی از (دیواندره) طیب صالحی، علی الیاسی، نبی شفیعی و شهرام نعمتی(سرپرست)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *