راه‌اندازی ویلاگ «ستاد اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث کوهستان»

بنا بر پیام ارسالی به «کوه‌نوشت»:  وبلاگ «ستاد اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث کوهستان» راه اندازی شد.
وبلاگ «ستاد اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث کوهستان» جهت اطلاع رسانی بهتر و درج آخرین اطلاعات کوهستان های کشور در زمینه پیشگیری از حوادث کوهستان و

بیشتر بخوانید