تصاویر منتخب از طبیعت قروه(دی ماه)

دورنمای قله پریشان

قله یوسف سیاه

دورنمای قله پریشان و یوسف سیاه

مسیر قله پریشان
عکس از: حسین عسگری
روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید
عکس العمل های انسان در هنگام بروز حادثه در کوهنوردی

احتمالا در موقعیت هایی قرار گرفته اید که ترس تمامی وجودتان را فرا گرفته یا آنقدر عصبی شده اید که به شدت  بدنبال راهی برای خلاص شدن از ان موقعیت بوده اید. به گذشته برگردید و فکر کنید که چگونه با ترسهایتان مواجه می شدید.

بیشتر بخوانید