آموزش و تمرین یخنوردی در آبشار سنگین آباد

۱۶ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر روز جمعه ۲۷ دی ماه جهت آموزش یخنوردی و تمرین در دیواره یخی و بازدید از شیب و دیواره یخی مصنوعی به آبشار سنگین آباد رفتند.

آموزش یخنوردی

تاریخ اجرای برنامه: ۲۷

بیشتر بخوانید
نتایج دومین دوره مسابقات کشوری سنگنوردی جام سیپان (نوجوانان)

به گزارش های رسیده در ادامه دومین دوره مسابقات کشوری سنگنوردی جام سیپان در رده سنی نوجوانان ۷۵ سنگنورد در دو گروه سنی A و B با هم به رقابت پرداختند که درگروه سنی نوجوانان A آقای محمد مهدی جلیلی از نیشابور و در نوجوانان

بیشتر بخوانید