دریاچه یخزده سراب

دریاچه سراب(قروه)دی ماه ۱۳۹۲
عکس از: سینا عسگری 
روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید