یلدا…..

 یلدا نزدیک است بگذاریم هرچه تاریکی هست, هرچه سرما و خستگی هست تا سحر از وجودمان رخت بر بندد… 
دلهایتان دریایی ….شادیهایتان یلدایی 
روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید