شیب یخی آبشار سنگین آباد آماده برای یخنوردی می باشد

۴ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر روز جمعه ۲۹ آذر ماه جهت بررسی به آبشار سنگین آباد رفتند. 
دیواره فعلا کامل یخنزده بود اما شیب یخی آماده برای یخنوردی می باشد.

 
تاریخ اجرای برنامه: ۲۹

بیشتر بخوانید