نامگذاری سالن ورزشی به نام زنده یاد سامان نعمتی

سالن ورزشی واقع در شهرک دانش به نام کوهنورد فقید سامان نعمتی نامگذاری شد
روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید
با میله سونداژ بهمن بیشتر آشنا شویم . . .

میله های سونداژ یکی از وسایل مهم در عملیات جست و جو و نجات می باشد.چه زمانی که از بیکن استفاده می کنیم باید برای تعیین محل دقیق قربانی از آن ها استفاده کرد و زمانی که قربانی از دیگر وسایل مانند بیکن ٬ توپ

بیشتر بخوانید