تمرین برف و یخ در بدر

۷نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر روز جمعه ۲۵ اسفند طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم در ارتفاعات بدر تمرین برف و یخ نمودند.

گزارش برنامه تمرین برف و یخ
طبق زمانبندی شش ماهه دوم سال ۹۱ آخرین برنامه سال آموزش یخ و برف درکوه بدربودساعت ۱۵:۱۰سرچهارراه مدرس بایک سواری پیکان به طرف روستای پیرسلیمان حرکت کردیم ساعت ۱۶ازروستابه سمت پناهگاه بدرحرکت کردیم ساعت ۱۷ به پناهگاه رسیدیم شب بعدازخوردن شام وتمرین گره هاساعت ۱۰خوابیدیم .
صبح ساعت ۷ازخواب بیدارشدیم بعدازخوردن صبحانه ساعت ۹ به یال کنارپناهگاه که دارای شیب ۳۰ درجه بودبرای تمرین رفتیم ابتدا گام برداری هاراتمرین کردیم سپس شروع به زدن کارگاه طبیعی ومصنوعی کردیم کارگاه طبیعی (قارچ برفی)که روی آن فروداسکاتلندی تمرین کردیم سپس کارگاه مصنوعی (کارگاه افقی)وروی آن فروددولفر- فرود اس- فرودژنوی تمرین کردیم .ساعت ۱۱:۳۰به پناهگاه برگشتیم ویک سری ازهمنوردان استان همدان که به قله رفته بودندبه پناهگاه آمدند وبعدازصرف نهاروجمع کردن کوله هاوتمیزکردن پناهگاه به طرف روستای پیرسلیمان حرکت کردیم ساعت۱۴:۳۰همگی صحیح وسالم به شهرقروه رسیدیم دراین برنامه نوجوانان گروه قاجر(سنگنوردان)شرکت کرده بودندکه جای خوشحالی داشت.

شرکت کنندگان آقا: :علی حسن بیگی –محمدرضاابراهیمی- کامیل حسنی – سعیدحشمتی –محمداردلان – امیرحسین ملک محمدی –
شرکت کنندگان خانم: مهشیدالماسی سرپرست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *