نوبهاران نزدیک است

مرنج  ای گنجشگک من بیش ازین از هجر

گذشت فصل سردی و سوز و سرما 
هوای خوش و طرب نوبهاران نزدیک است

روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید
رنکینگ ایران در مسابقات یخنوردی

تیم اعزامی  یخ نوردی جمهوری اسلامی ایران متشکل از خانم زهره عبداله خانی و آقای مسعود زینالی که به سرپرستی سرکار خانـم عصمت گنجعلی پور  در مسابقات قهرمانی جهان ( سرعت ) وجام جهانی یخ نوردی (سختی مسیر) روسیه ۲۰۱۳شرکت کرده بود با کسب رنکینگ

بیشتر بخوانید
تشکر صمیمانه کوه نیوز

به لطف خدا توانستیم سایت کوه نیوز را دوباره راه اندازی نمایید و فعالیت خود را در حوزه ورشهای کوهستانی از سر گیریم. خوشبختانه با رایزنی انجام شده با بخش خصوصی گوشه ای از هزینه های سایت کوه نیوز برای بقا و ادامه فعالیت تامین

بیشتر بخوانید