اعلام میزان حق عضویت کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی برای سال ۱۳۹۲

 بنا بر اطلاعیه‌ی فدراسیون پزشکی ورزشی؛ به استحضار می‌رساند که حق عضویت کمیته خدمات درمانی این فدراسیون برای سال ۱۳۹۲ برای هر ورزشکار ۸۰۰۰۰ ریال می‌باشد. سقف تعهدات مالی برای درمان آسیب‌های ورزشی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابت هزینه‌های بستری، ۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت غرامت فوقت، ۸۰۰۰۰۰۰

بیشتر بخوانید