نرم نرمک می رسد بهار

روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید
قلل ببر برفی

 بلندترین قلل هفت قاره جهان که عبارتند از:
-اورست (۸۸۴۸) آسیا
-آکونکاگوا (۶۹۶۲) آمریکای جنوبی
-دنالی – مک اینلی (۶۱۶۴) آمریکای شمالی
-کلیمانجارو (۵۸۹۵) آفریقا
-البروس (۵۶۴۲) اروپا
-وینسون مسیف (۴۸۹۷) قطب جنوب
-کارسنز پیرامید (۴۸۸۴) اقیانوسیه
ایده صعود به قلل هفتگانه اولین بار توسط

بیشتر بخوانید