برقراری کمپ در برنامه های غارنوردی:

انجمن پزشکی کوهستان ایران: برای گذراندن زمان معینی در طبیعت یا شب مانی گاهی اوقات استفاده از قسمت هایی از یک غار مانند دهانه موجب ایمنی بیشتر است. این حرکت از زمان های گذشته تاکنون توسط شکارچیان و طبیعت گردان انجام می شده. برای این

بیشتر بخوانید