سایت باشگاه قاجر ۹ ساله شد

درسال ۱۳۵۰ اولین هیئت کوه نوردی تحت نظر تربیت بدنی در قروه تشکیل شد و به دنبال آن در سال ۱۳۵۴ گروه کوه نوردی قاجر قروه به همت دو نفر از جوانان فعالیت خود را آغاز نمود.
با توجه به زمینه ایجاد شده، کم کم

بیشتر بخوانید
پیمایش خط الراس کلون بستک به آزاد کوه

مورخه ۲۶ الی ۲۷ مرداد علی الیاسی عضو باشگاه قاجر قروه بهمراه مجتبی الیاسی عضو گروه شهاب تهران خط الراس کلون بستک  به ارتفاع ۴۲۰۰ متر به آزاد کوه  4355 متری در البرز مرکزی را پیمایش نمودند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب….

قله خلنو
بیشتر بخوانید