آزمون ورودی مربیگری درجه ۳ کوه پیمایی شهریور ۱۳۹۶ / استان خراسان رضوی

به آگاهی می رساند؛ کارگروه آموزش این فدراسیون در راستای اجرای برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۶ و به منظور توسعه کمی و کیفی و ارتقای سطح آموزش در سطح کشور در نظر دارد آزمون ورودی مربیگری درجه ۳ کوه‌پیمایی را به میزبانی هیأت کوهنوردی و صعودهای

بیشتر بخوانید