بی معیاری خطرات کوهستان

آلاسکا – تالکیتنا : هفته گذشته اریک روژه از ارتفاع ۴۹۰۰ متری مک کینلی به قله نگاهی می اندازد ، هنوز ۱۲۹۴ متر درون برف عمیق و خطرناک برای پیمودن باقیمانده ، به تصویر همسر و پسرش که روی تبر یخ حک کرده و طی

بیشتر بخوانید
تاکتیکهای تغذیه در کوهنوردی

برای تغذیه در کوهنوردی نمی توان یک حکم کلی صادر نمود ولی برخی توصیه ها دارای بیشتری راندمان اند. در روزهای قبل از برنامه کوهنوردی با مصرف تمام گروه های غذایی باید تغذیه اصلی بدن را انجام داد به گونه ای که منجر به تامین

بیشتر بخوانید