اخبار تیم هیمالیا

به گزارش رسیده: برادران بهادرانی که در تلاش برای صعود به قله برودپیک هستند , پس از پیشروی تا کمپ ۴ این قله; به دلیل شرایط نامساعد جوی به ارتفاعات پایین تر بازگشته اند و هم اکنون در کمپ اصلی مستقرهستند و مترصد شرایط

بیشتر بخوانید
راهیان صعود قله مومهبل

 تیم هیمالیا نوردی تهران و البرز راهی صعود قله مومهیل سار (۷۳۴۳ متر) در پاکستان شدند.
آرزوی موفقیت توام با سلامتی برای این تیم داریم .
روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید