به کجا چنین شتابان؟

ارتفاعات یوسف سیاه(قروه)
گون از نسیم پرسید 
دل من گرفته زینجا , هوس سفر نداری؟ 
ز غبار این بیابان؟ 
همه آرزویم اما…. چه کنم که بسته پایم…. 
به کجا چنین شتابان؟ 
به هر آن کجا که باشد بجز این سرا سرایم 
سفرت به

بیشتر بخوانید
پرش از صخره ۵۰ متری

خبرگزاری فارس: یک مرد فرانسوی و یکی از سه فرزندش در تلاش برای فرار از آتش سوزی های اسپانیا با پریدن از صخره ای به ارتفاع ۵۰ متر کشته شدند.
به گزاش خبرگزاری فارس، این مرد به همراه همسر و ۳ فرزندش در تلاش برای

بیشتر بخوانید
اخبار هیمالیا

به گزارش رسیده از برادران “بهادرانی” که در تلاش برای صعود به قله ی “برودپیک” هستند: آنان همچنان به دلیل شرایط نامساعد جوی همراه با باد و بارنده‌گی در کمپ اصلی به سر می‌برند و مترصد شرایط مساعد جهت ادامه ی تلاش خود هستند.
این

بیشتر بخوانید