جان خود در تیر کرد آرش

جشن تیرگان در تیر روز از تیرماه برابر با ۱۳ تیر در گاهشماری ایرانی برگزار می شود. این جشن درگرامی داشت تیشتر (ستاره ی باران آور در فرهنگ ایرانی) است و بنا به سنت در روز تیر (روز سیزدهم) از ماه تیر انجام می‌پذیرد. در

بیشتر بخوانید
اقلام مورد نیاز در کیف کمکهای اولیه شخصی یک کوه‌نورد

کوهستان بعلت شرایط خاصی که بر آن حاکم است ذاتاً خطرناک بوده و هر کسی که به هر علتی وارد این وادی می‌شود، بالقوه در معرض این خطرات واقع شده و ممکن است در صورت بالفعل شدن آنها، جان او و دیگر همراهانش به خطر

بیشتر بخوانید