صعود به قله هفت تنان زردکوه

مورخه ۲۳ اردیبهشت ۶ تن از اعضای باشگاه کوه نوردی، سنگنوردی و غارنوردی قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قله هفت تنان در زردکوه بختیاری صعود نمودند.

بیشتر بخوانید