باز گشت “عظیم قیچی ساز” به ایران

“عظیم قیچی ساز” کوه نورد خوب کشورمان، عصر امروز دوشنبه ۸ خرداد در میان استقبال پرشور و کم نظیر مردم، به میهن بازگشت…
منبع: پایگاه خبری فدراسیون
بازگشت افتخار آمیز عظیم قیچی به ایران و پیوستن ایشان به باشگاه ۸۰۰۰ هزاری ها را به ایشان

بیشتر بخوانید