صعود به قله آوالان در کامیاران

مورخه ۵ خرداد ۹ تن از اعضای باشگاه کوه نوردی، سنگنوردی و غارنوردی باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قله آوالان در کامیاران صعود نمودند.
این صعود به افتخار پیوستن عظیم قیچی ساز به باشگاه ۸۰۰۰ بود.


بیشتر بخوانید

روش گزارش نویسی در برنامه کوهنوردی

همانگونه که در بسیاری از علوم، موضوع استاندارد سازی صورت می گیرد و طی یک الگوی خاص گزارش تهیه می شود باید برای گزارش برنامه صعودهای کوه نوردی نیز فکری کنیم.
گزارش های علمی و پژوهشی، گزارش های مقاله ای و تحقیقاتی دارای الگوها و

بیشتر بخوانید