صعود به قله هفت تنان زردکوه

مورخه ۲۳ اردیبهشت ۶ تن از اعضای باشگاه کوه نوردی، سنگنوردی و غارنوردی قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قله هفت تنان در زردکوه بختیاری صعود نمودند.

گزارش برنامه هفت تنان زردکوه بختیاری

در مورخه ۹۶.۲.۲۲ ساعت شش و چهل دقیقه از قروه به طرف کوهرنگ حرکت کردیم ساعت شانزده سی به دشت مارمولکی کوهرنگ آخرین مسیر ماشین رو هفت تنان رسیدیم ساعت ۱۷ بطرف محل کمپ حرکت بعد از سه و نیم ساعت حرکت در روی یخچال در محل مناسبی کمپ زده شد سپس مشغول تهیه آب و صرف شام و استراحت فردای آن روز مورخه ۹۶.۲.۲۳ ساعت پنج و نیم از خواب بلند شده و ساعت شش و پنجاه دقیقه بابستن کرامپون بطرف قله حرکت نمودیم کل مسیر پوشیدده از برف سفت و یخ زده بود در بعضی نقاط شیب در حدود ۶۰ تا ۶۵ درجه هم میرسید ساعت ۹ به قله رسیدیم بعد از یادی از دوستان بخصوص سامان عزیز و انداختن چند قطعه عکس به پائین ءحرکت کردیم با توجه به شل شدن ۱۰سانتب رویه برف کرامپونها را از کفشها باز کرده و با سور خوردن ایستاده از روی برف در عرض یک ساعتی به کمپ برگشتیم سپس بطرف پارکینگ ماشین حرکت ساعت ۱۲ به آنجا رسیده و بعد از صرف نهار در کوهرنگ ساعت سه و نیم بطرف قروه حرکت کردیم و ساعت ده و بیست دقیقه به قروه رسیدیم.

تاریخ اجرای برنامه: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
شرکت کنندگان آقا: محمد میرانی، علیرضا میرانی، پدرام نعمتی، شهرام نعمتی، طیب صالحی (سرپرست)
شرکت کنندگان خانم: مریم شهسواری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *