اولین اردوی تیم ملی هیمالیا نوردی

مورخه ۲۱ و ۲۲ اردیبهشت اولین اردوی تیم ملی هیمالیا نوردی سال ۹۶ در دماوند برگزار گردید. در این اردو سینا ابراهیمی عضو باشگاه کوه نوردی، سنگنوردی و غارنوردی قاجر قروه شرکت نمودند. برای این جوان تلاشگر آرزوی موفقیت داریم.


بیشتر بخوانید