صعود به قله کولاوا در جنوب قروه

۱۰ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر امروز به قله کولاوا در جنوب قروه صعود نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۵ آذر ۱۳۹۳

بیشتر بخوانید