صعود به قله قاجر و سامان در جنوب قروه

مورخه ۱۴ آذر ماه ۱۱ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر به قله قاجر و سامان در جنوب قروه صعود نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۱۳ و ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۳شرکت کنندگان آقا: شهرام نعمتی، امیر مرادی، مهدی ضیایی،

بیشتر بخوانید
انتشار جزوه آموزشی «مبانی محیط زیست کوهستان»

کارگروه محیط زیست فدراسیون؛ جزوه آموزشی «مبانی محیط زیست کوهستان» را جهت بهره برداری متقاضیان و به عنوان منبع تدریس و آزمون دوره ی مربوطه منتشر کرد.
شایان ذکر است دوره مذکور به شکل تئوری و در زمان یک روز و با صدور گواهی حضور

بیشتر بخوانید
برگزاری کلاس جی پی اس در قروه

مورخه ۱۳ و ۱۴ آذر ماه کلاس جی پی اس با حضور ۹ نفر به مربیگری آقای حامد حواله دارنژاد در قروه تشکیل شد.
روابط عمومی گروه کوه نوردی قاجر قروه

 

تاریخ اجرای برنامه: ۱۳ و ۱۴ آذر

بیشتر بخوانید