انعقاد تفاهم ‌نامه‌ میان‌ تربیت ‌بدنی‌ وزارت ‌علوم‌ و فدراسیون کوه‌نوردی ‌و صعودهای‌ورزشی

 عصر روز یکشنبه ۹ آذرماه و در محل تربیت بدنی وزارت علوم تفاهم نامه همکاری های ورزشی میان تربیت بدنی وزارت علوم و فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی منعقد گردید. 
در این جلسه که با حضور دکتر پورکیانی رئیس تربیت بدنی وزارت علوم و سرپرست

بیشتر بخوانید