کلاس عملی غار نوردی در غار صلوات آباد

۵ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر به همراه یک غارنورد از سنندج روز جمعه ۲۶ اردیبهشت غار صلوات آباد (سنندج) را پیمایش و تمرین عبور از ریبلی نمودند
این غار دار ای سه چاه به ارتفاع ۴ متر، ۳۵ متر و ۱۵ متر

بیشتر بخوانید