تبریک به محمد اردلان

محمد اردلان عضو گروه کوهنوردی قاجر قروه در مسابقات دانهیل، مقام دوم کشوری را احراز نموده و به اردوی انتخابی تیم ملی دعوت شدند 
کسب این موفقیت را به خانواده ایشان و جامعه ورزشی کشور تبریک گفته و آرزوی موفقیت روز افزون برایشان داریم.
بیشتر بخوانید