گشایش مسیر بروی دیواره بیشکه آره(منطقه اورامان)
گزارش این برنامه را در ادامه مطلب بخوانید……

گزارش گشایش مسیر بروی دیواره بیشکه آره(منطقه اورامان)

نام مسیر:سروشت
موقعت جغرافیای   ( N 35  21 30.11           E 46  15 26.50  )
مشخصات مسیر:
طول تعدادمیانی متراژ نوع کارگاه درجه سختی
اول ۶میانی ثابت ۳۵متر زنجیر (راحت) ۵.۱۰ A
دوم ۷میانی ثابت ۴۳متر زنجیر(نیمه راحت) A5.10
سوم ۹میانی ثابت ۳۸متر زنجیر(راحت) ۵.۱۰ D
چهارم ۱۰میانی ثابت ۴۲متر زنجیر (نیم هراحت) ۵.۹ 
پنجم ۷میانی ثابت ۴۲متر زنجیر(راحت) A5.10
ششم ۶میانی ثابت ۳۲متر زنجیر(راحت) ۵.۱۰ D
هفتم ۷میانی ثابت ۳۲متر زنجیر(راحت) ۵.۱۱ B
هشتم ۵میانی ثابت ۴۲متر زنجیر(نیمه راحت) تراورس(۵.۶)
نهم ۱۱میانی ثابت ۴۳متر زنجیر(راحت) ۵.۱۱ A
برنامه اول (تاریخ ۰۲/۰۱/۹۲ الی ۰۷/۰۱/۹۲)
در یک برنامه ۵ روزه تفریحی ،منطقه اورامانرا مورد بازدید قرار دادیم که در نهایت بر روی سنگ های کوتاه و بلند  در روستاهای دره کی ، اورامان ، سیلین ، بلبر ، بهرام آباد ، دزلی کار کردیم  و دراطراف روستای بلبر و سلین به تمرین بولدرینگ مشغول شدیم  و بر روی یک شکاف که درروستایبلبر واقع بود (ابزار گزاری) کردیم  1 روز را هم در روی رود خانه سیروان تیرول زدیم که جای فوق العاده قشنگ و زیبایی بود ، در نزدیکی روستای بهرام آباد  به طرف روستای بن دول  در دره دربند کلم (ده ربه ند که لیم) دیواره بیشکه آره را مورد بررسی قرار دادیم و نهایتا با اتفاق نظر تمامی اعضا تصمیم بر این شد که بر روی دیواره بشکه آره مسیری گشایش شود .
(تاریخچه منطقه)
شهرستان سرواباد و مریوان دو راه ورودی به منطقه ی هورامان دارد ، اولی دربند دزلی (ده ربه ند دزلی) که قریب به چهل سال است با احداث جاده پلی گشته است برای دسترسی به منطقه بکر وباستانی هورامان این دره درمیان دو کوه زروه (زه ره وه) و گاو گج (گاوه که ج)قرار گرفته است ، راه دوم دره ای باریک وبکر است به نام دربند کلم(ده ربه ند که لیم)که اهالی این منطقه به ابتدای ان مکر دربند (مه رده ربه ن)می گویند که روستای دیمیو (ده یمه یه و)در نزدیکی آن قرار گرفته است وبه انتهای آن بن دربند (بن ده ره به ن) میگویند که روستای درکه (ده ره کی) و بهرام اباد در نزدیکی آن قرار گرفته است
دره در بند کلیم:کلیم روستای قدیمی است که در وسط این دره عمیق  جای گرفته است که هم اکنون مخروبه گشته  است و آثار آن  بصورت  خرابه های تنلی هنوز قابل روئیت است ، بعد از تخلیه روستای کلیم  اهالی آن  به روستای( سه رده ربه ن)مهاجرت کرده و در آنجا در نزدیکی ورودی دره و روستای دیمیو سکنا گزیده اند ، و تا تاریخ۱۱۹۷ ه.ق این روستای آباد بوده است و هم اکنون خرابه های مسجد روستا مشخص است اهالی این روستا  مشغول به رنگرزی بوده اند و آثار خرابه های این صنعت هنوز پا برجاست وبه (خو خانه ی جوله که کان) مشهور است در کتاب ملاخزر رواری به نویسندگی جمیل فاروقی به این دره اشاره شده است
در ورودی دره ی (روستای دیمیو)دربند کلیم آثار چشمه ای وجود دارد که در آن زمان باسیستم خارق العاده ای آب را از چشمه با وجود اختلاف ارتفاع آن  به روستا منتقل کرده اند اول دره از روستای بهرام اباد ۵دقیقه هست و خود دیواره از اول دره یعنی سر جاده ۲۰دقیقه پیاده روی دارد
دیواره بشکه آره: دیواره بشکه اره (بیشکه اره)در ابتدای دره ی دربند کلیم (سه ر ده ر به ن ) قرار گرفته است که وجه تسمه ی آن به افسانه ای بر میگردد که زمانهای دور به هنگام حمله مهاجمین به آن روستا ، زنی که همراهش گهواره ای حمل میکرده که فرزندش در آن قرار داشته مورد تعقیب مهاجمین قرار گرفته و بعد از طی مسافتی به این دیواره میرسد وبه تنهای همراه با گهواره فرزندش از شکاف موجود در این دیواره صعود میکند و خود و فرزندش را از گزند آسیب مهاجمین می رهاند 
(بیشکه در زبان هورامی به معنی گهواره است)
موقعت جغرافیای
( N 35  21 30.11           E 46  15 26.50  )
ارتفاع (m1319)
روستای بهرام آباد: این روستا در ۲۰کیلومتری مریوان قرار گرفته که حدود ۲۰ دقیقه جاده خاکی دارد (در حال شن ریزی برای اسفالت) با مردمانی هورامی زبان و مهمان نواز و نزدیگترین محل برای دسترسی به دیواره بشکه ارههمین روستا است
موقعیت جغرافیای( N 35  21 30.11     E 46  15.26 50.11)
برنامه دوم(۲۳/۰۱/۹۲ الی۲۵/۰۱/۹۲)
بعدازیک جلسه باکلیه نفرات ولیست کلیه تجهیزات وخریدصفحه و رول و همچنین تهیه کارگاه زنجیری
 در تاریخ ۲۳/۰۱/۹۲  آقایان  ساسان قصابی ، پژمان یزدان پناه،میدیا سور سوری و هیوااحمدی ساعت ۱۱ با یک دستگاه خودرو سواری رنو به سمت روستای بهرام اباد حرکت کردیم و بعد از مقداری خرید در روستای قلاجی(قلعه جی)به روستای بهرام اباد رسیدیم  درابتدای دره تصمیم به گشایشچند  مسیره اسپرت نمودیم تا ساعت ۲۰:۰۰بروی یکی از مسیرها اسپرت کار کردیم که نهایتآ قسمتی از مسیر را رول کوبی کردیم برای شبمانی به مسجده روستای بهرام اباد رفتیمکه با یکی از اعضای شورا و ماموستا  روستا دیداری هم داشتیم که توضیحاتی در خصوص رشته ورزشیمان دادیم
تاریخ۲۴/۰۱/۹۲ صبح ساعت ۶آقایان محسن محمدی و میدیا هاشمی با یک دستگاه خودرو ریو  خود را به روستا رسانده و به تیم ملحق شدند بعد از صبحانه  و دسته بندی وسایل به سمت دیواره حرکت کردیم درابتدای دیواره هر کدام از بچه ها نظرات مختلفی داشتند  که از کدام سمت دیواره مسیر را گشایش کنیم که بعد از مشورت ،تصمیم گرفته شد که محسن و هیوا برای  گشایش طول اول مسیر اماده شوند بعد از گشایش طول اولنفرات به ساسان قصابی و پژمان یزدان پنان برای گشایش طول دوم مسیر تعویض شدند  و در نهایت با گشایش ۲طول از مسیر آن روز را به پایان رساندیمبه پایین دره برگشتیم ووسایل ها را جدا ودسته بندی کردیم
تاریخ ۲۵/۰۱/۹۱ ساعت ۷صبح میدیا هاشمی و هیوااحمدی برای ادامه مسیر به سمت دیواره حرکت کردن که بعداز صعود ۲طول ، سیر طول ۳ را مورد برسی قرار دادند و قسمتی از طول ۳ را باز کردن و به پاک سازی مسیر مشغول شدن که ساعت ۱۶ به پایین دیواره رسیدن که بقیه اعضا مشغول تمرین بولدرینگ بودند نهایتا بعد جدا سازی وسایل به سمت سنندج حرکت کردیم
برنامه سوم(۱۹/۰۲/۹۲ الی۲۰/۰۲/۹۲)
عصر تاریخ ۱۸/۰۲/۹۲ ساعت۱۵:۳۰ آقایان محسن محمدی، پژمان یزدان پناه، ساسان قصابی و هیوااحمدی با دو دستگاه خودرو سواری به سمت روستای بهرام اباد حرکت کردند. بعداز مقداری خرید در شهرستان سروآباد ، ساعت ۱۹:۰۰به روستای بهرام آباد رسدیم که مقداری اب اشامدنی از روستا گرفتیم وبه سمت اول دره دربند که لیم حرکت کردیم چون روز قبل باران باریده بود زمین محل کمپ خیس وگلی بود که مجبور شدیم زیر مسیر اسپرت چادر بزنیم.
صبح روز بعد ساعت ۷:۰۰ تاریخ ۱۹/۰۲/۹۲ از خواب بیدارشدیم و بعداز صبحانه ودسته بندی تجهیزات به طرف دیواره حرکت کردیم سپس ساسان و هیوا مشغول صعود کردن دیواره شدند و طول اول و دوم را ثابت گزاری و ساعت ۱۱:۰۰شروع به گشایش ادامه طول ۳ کردند. در نهایت ساعت ۱۹:۳۰با گشایش ۲طول از مسیرآن روز را به پایان رساندیم.
صبح روز بعد ساعت ۶:۰۰ تاریخ ۲۰/۰۲/۹۲ بعداز صبحانه ، محسن و پژمان برای گشایش طول ۵و۶ برروی دیواره مشغول صعود شدند که ساعت ۲۰:۰۰ بااتمام گشایش طول ۵و۶ آن روز را به پایان رسانده و در نهایت با جمع کردن وسایل و تجهیزات به سمت سنندج حرکت کردیم.
برنامه چهارم (۲۴/۰۲/۹۲ الی ۲۶/۰۲/۹۲)
در ساعت ۱۴:۰۰ با دو دستگاه خودرو سواری اقایان هیوا احمدی،ساسان قصابی،محسن محمدی،میدیا سور سوری،پژمان یزدان پناه به سمت روستای بهرام اباد حرکت کردین
در ساعت ۱۶:۳۰ اقایان میدیا ،پژمان برای بردن تجهیزات رول کوبی وغذا بر روی دیواره رفتند و اقای هیوا حمدی به عنوان پشتیبان همراه تیم بود در همین زمان اقایان محسن و ساسان  بر روی مسیر اسپورت رول کوبی کردند 
تاریخ ۲۵/۳/۹۲ برای ادامه مسیر از طول۶ اقایان ساسان و محسن بر روی دیواره رفتند و بقیه نفرات تیم پشتیبان بودناتمام کارآن روز با گشایش دوطول ویک تراورس خاتمه یافت
تاریخ ۲۶/۰۲/۹۲ اقایان هیوا و میدیا برای صعود کل مسیر بر روی دیواره رفتند نهایت۹طول را صعود نمونه ومتراژ طول هارو بدست اوردن و بعد از فرود از ۱دیواره به همراه تیم پشتیبان به سمت سنندج حرکت کردیم
چند نکته:
۱- دسترسی به آب اشامیدنی در این منطقه فقط از طریق یک چشمه در فاصله ۳۰دقیقه از دیواره(هه وار روستای دیمیو) وهمچنین از طریق روستای بهرام آباد امکان پذیر است
۲-سنگنوردانی که قصد گشایش مسیر (رول کوبی)در این منطقه جدید را دارند به دلیل اهکی بودن سنگ این منطقه خواهشمند است فقط از میانی های ثابت بولت استفاده نمایند
۳-رول های کل مسیر از قطر ۱۰میلی متر و طول ۸ سانتی متر وکار گاه از رول با قطر ۱۰میلیمتر و طول ۱۲ سانتی متر  استفاده شده 
4-پایگاه امداد و نجات هلال احمر در نزدیکی روستای قلاجی نزدیک به سه راه( بیه که ره)
باتشکر از کسانیکه با حمایت های مالی و معنوی ما را در اجرای هرچه بهتره این برنامه یاری نمودن
اعضای تیم:
محسن محمدی 
میدیا سورسوری
ساسان قصابی
پژمان یزدان پناه
میدیا سید هاشمی
هیوااحمدی 
گزارش نویس : هیوااحمدی
با تشکر از آقای هیوا احمدی جهت ارسال این گزارش همچنین آرزوی موفقیت روزافزون برای شما داریم.
روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *