حادثه در برودپیک

 به گزارش رامین شجاعی مسئول تیم آرش صعود کننده یه برودپیک دیروز یک کوه نورد آلمانی از روی پلی که روی یک رود خانه یخی و خروشان در کنار بیس کمپ برودپیک وجود دارد و از کی ۲ روان است و باید برای رفتن به

بیشتر بخوانید