سقوط تیتو سنگنورد معروف ایتالیا

تیتو تراورسا سنگنورد ۱۲ ساله و معروف ایتالیایی در اثر سقوط از دیواره در بیمارستانی در فرانسه در حال جدال با مرگ است ، تیتو که به تازگی چهارمین +۸bخود را صعود کرده بود با گروهی سنگنورد که همگی در یک سالن تمرین می کردند

بیشتر بخوانید