برودپیک : وضعیت اضطراری برای تیم کوه نوردان آرش

پس از گفتگوهایی که دیروز با کوه‌نوردان سوییسی و آمریکایی و نمایندگان شرکت ATP انجام شد، یک فراخوان برای کمک به تیم ایرانی برودپیک داده شد. (توضیح این که به باربران ارتفاع، در ازای مشارکت در کار جستجو و نجات، قول پاداش مالی خوب داده

بیشتر بخوانید