پیمایش خطالراس شعبان کچل -پریشان به مناسبت گرامیداشت پنجمین سالگرد زنده یاد سامان نعمتی

دو نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره زنده یاد سامان نعمتی که  27 تیر ماه ۱۳۸۷ برای همیشه در نانگاپاربات جاودانه شد، خط الراس شعبان کچل به پریشان را که در جنوب قروه واقع شده، پیمایش نمودند.

بیشتر بخوانید

صعود از ۴ یال دماوند به مناسبت گرامیداشت زنده یاد سامان نعمتی

۳۰ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به جهت گرامیداشت یاد و خاطره زنده یاد سامان نعمتی عضو گروه قاجر که در نانگاپاربات جاودانه شد، از  4 یال دماوند به قله صعود نمودند 
گزارش این برنامه را در ادامه

بیشتر بخوانید