۲۷تیر ماه سالروز عروج سامان نعمتی بر فراز نانگاپاربات

امروز ۳ سال از سفر ابدی سامان عزیز بر فراز نانگاپاربات می گذرد.

او تنها به دوردستها و کوهستان پر برفی که همچون الماس بر پهنه گیتی می درخشید، نگریست و هستی خود را در دل کوهها و صخره ها

بیشتر بخوانید
یاد و خاطره سامان نعمتی در قلل علم کوه

۱۷ نفر از اعضای هیئت و گروه کوهنوردی قاجر، سومین سالگرد زنده یاد سامان نعمتی یار همیشگی نانگاپاربات را در ۵ قله از قلل علم کوه گرامی داشتند.اعضای گروه در این برنامه در قالب ۳ تیم جداگانه از مسیر حصار چال به قله های علم

بیشتر بخوانید