بارش برف در ارتفاعات علم کوه

با کاهش ناگهانی دما مقارن ساعت ۱۳ امروز بارش برف ارتفاعات علم کوه و تخت سلیمان را سفید کرد.
 ارتفاعات علم کوه و تخت سلیمان ۴۸۵۰ و ۴۸۰۰ متر از جمله دومین قله بلند کشور و یکی از قلل حفاظت شده و گردشگری ایران است.
بیشتر بخوانید