صعود به پریشان

طی برنامه ای دو روزه  27 نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر به کوه پریشان با ارتفاع ۳۱۰۰متری صعود نمودند.

بیشتر بخوانید
احترام به طبیعت یا تخریب آن؟

زمانی که  اردو پنجم هیمالیا نوردی استان کردستان در دماوند در حال برگزاری بود، کوهنوردان اعضای تیم متاسفانه با انبوه زباله ها در داخل جانپناه بارگاه سوم و همچنین اتاقکهای مسجد صاحب الزمان روبرو شدند، گر چه آنان اقدام به پاکسازی محیط آنجا نمودند. اما

بیشتر بخوانید