صعود همزمان به قله ۳۰۰۰متری قلوز و قله ۳۱۰۰متری دروازه

۱۶ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر روز جمعه ۱۷ تیر ماه همزمان به قله قلوز و قله دروازه در جنوب قروه صعود نمودند…

بیشتر بخوانید
صعود به ارتفاعات بدر و کانی شاه پسند

۹ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر طی برنامه یک روز و نیم به ارتفاعات بدر و کانی شاه پسند صعود نمودند.

پناهگاه بدر

تاریخ اجرای برنامه: ۱۶ و ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۰شرکت کنندگان آقا: مهدی عبدالملکی

بیشتر بخوانید