فرم ارزشیابی هیأت‌های کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی

ضمن تبریک پیشاپیش به مناسبت فرارسیدن سال نو، به پیوست فرم ارزشیابی هیأت‌های کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی استان‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه عملکرد سال ۱۳۹۴ ارسال می‌شود. مقتضی است حداکثر تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۵ گزارش فوق همراه با اسناد و مدارک فعالیت‌ها به فدراسیون

بیشتر بخوانید
فراخوان هشتمین همایش راهبردی نواب رئیس هیأت‌های استانی

به آگاهی می‌رساند؛ امور بانوان فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی در نظر دارد به منظور هماهنگی در راستای اجرای برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت خود در امر ورزش بانوان، هشتمین همایش راهبردی نواب‌رئیس هیأت‌ها را در هفته اول اردیبهشت ماه سال ۹۵ به میزبانی استان کردستان

بیشتر بخوانید