صعود به قله کولاوا و پیمایش غار کولاوا

مورخه ۱۴ اسفند ۱۶ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر به قله کولاوا در جنوب قروه صعود نمودند سپس غار افقی کولاوا که در پایین قله واقع شده، پیمایش نمودند.
معرفی غار کولاوا در همین سایت قسمت معرفی غارهای قروه توضیح داده شده است.
بیشتر بخوانید