صعود به ارتفاعات همدان و قله الوند

۶ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر مورخه ۲۶ دی ماه ۱۳۹۳ به ارتفاعات همدان و قله الوند صعود نمودند.
در این برنامه دو تن از اعضا به ارتفاعات تاریک دره جهت اسکی رفتند که به جهت باد شدید و نامساعد بودن اوضاع جوی

بیشتر بخوانید